Ker so številni slovenski gradbeni delavci, cestni in luški delavci, smetarji, kmetje, vrtnarji, ribiči, vzdrževalci električnega, vodovodnega in železniškega omrežja, poštarji, branjevke, gozdarji, solinarji, vozniki, varnostniki na parkiriščih, policisti, vojaki, gasilci in še mnogi drugi, ki svoje delo opravljajo na prostem, v tem letnem času izpostavljeni škodljivim sončnim žarkom in visokim temperaturam, se je kampanji Varno delo na soncu pridružila tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Preberi več

Plače ter zaposlovanje v gostinstvu in hotelirstvu ne sledijo osupljivi turistični rasti. Zaradi nizke dodane vrednosti in nizkih plač v gostinstvu smo bolj ranljivi za kadrovsko sušo. Sloveniji se četrto leto zapored obeta občutna rast turističnega prometa, eno od največjih tveganj takšne rasti pa je poleg premajhnih vlaganj v razvoj pomanjkanje delavcev. To pesti vso Evropo, a zaradi nizke dodane vrednosti in nizkih plač v gostinstvu smo bolj ranljivi za kadrovsko sušo. Slovenskemu turizmu primanjkuje 5000 delavcev.

Preberi več

Kdo bi moral preprečiti zlorabo prekarnega dela? Bi to morali storiti sindikati, delodajalci, ali bi bilo bolje, da bi se prekarci organizirali in branili sami? Vsi ti. Pogoji za samoograniziranje prekarcev so izrazito slabi, predvsem pa bi se s tem morala ukvarjati oblast, vlada, parlament v državi, ki se deklarira kot socialna država. Če gre za socialno državo po ustavi, bi morale vse oblike vključevanja delavcev zagotavljati njihovo temeljno varnost: pošteno plačilo za delo, socialno zavarovanje in enakopraven dostop do socialnih dobrin kot so izobrazba, zdravje itd.

Preberi več

Socialni demokrati za temeljne cilje volilnega programa postavljajo dvig kakovosti življenja, trajnostni razvoj, inovativnost ter socialno in ekonomsko uspešnost. Na središčno os umeščajo razvoj ljudi in okolja. Da bi razumeli, kako to dejstvo vpliva na njihov odnos do prekarnosti in njene odprave, smo spregovorili z njihovim predsednikom mag. Dejanom Židanom.

Preberi več

V vednost in nadaljnjo obravnavo objavljamo celoten sklop mnenj in stališč v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov naših članov delodajalcu.

Prakse so zelo različne, ponekod se še vedno dogaja, da se delodajalcem posredujejo kopije pristopnih izjav, ponekod pa se take težnje delodajalcev od časa do časa pojavijo (zahtevajo izrecne pisne izjave delavcev za trganje članarine).

Skozi našo izkušnjo smo pridobili novo mnenje Informacijske pooblaščenke, Inšpektorata za delo, podprlo pa ga je tudi pristojno Ministrstvo. Vse vam pošiljam v priponkah, če naletite na podobno težavo.

Preberi več

Podkategorije

Še niste član?

Izpolnite pristopno izjavo in postanite del družine.

pisko

Ugodnost

sindikalne pocitnice

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

GiT kontakt

Sindikat GiT (gostinstva in turizma Slovenije)
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

ID za DDV: 93950420
tel:01 4341 200

Sindikalne počitnice

sindikalne pocitnice

Fairhotels Slovenija

fairhotels logo

Izjave

Sindikat GIT je nujna protiutež delodajalcem. K.Leban
Sodoben delavec je dejansko prekarec. G.Vojnović
Ljudje delajo predolgo, delajo preveč, praktično ni več razmejitve med delovnim časom in zasebnim življenjem. L.Jerkič