Sindikat gostinstva in turizma

Pasica
Switch to English
 
  • Povečaj velikost teksta
  • Privzeta velikost teksta
  • Zmanjšaj velikost teksta

Sporočilo za javnost po delovnem posvetu vlade

E-pošta natisni

Po današnji seji so se člani vlade sestali na delovnem posvetu, na katerem so obravnavali Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Strategija si bo prizadevala za doseganje scenarija pospešenega razvoja slovenskega turizma, pri čemer sta bistvenega pomena nova vizija in poslovno usmerjena strategija za produktivno prestrukturiranje in repozicioniranje Slovenije na svetovnem turističnem trgu.

Minister Zdravko Počivalšek je na začetku članom vlade predstavil vlogo in pomen slovenskega turizma, ki je v letu 2016 zabeležil blizu 4,2 milijonov obiskovalcev, skoraj 11 milijonov njihovih prenočitev in 2,35 milijard evrov prilivov iz naslova izvoza potovanj. Poleg tega je minister navedel tudi ključne ovire, s katerimi se turizem sooča.

Ključni cilj slovenskega turizma za prihodnje strateško obdobje je dvig prilivov iz naslova izvoza potovanj na 3,7 do 4 milijarde evrov. Izhodišče vizije slovenskega turizma je, da je Slovenija aktivna, zelena in zdrava destinacija. Ukrepi nove strategije so razdeljeni v 6 ključnih politik:
- Nova organiziranost makroregije in turistični produkti;
- Institucionalni in pravni okvir;
- Namestitve, turistična infrastruktura in naložbe;
- Kadri v turizmu;
- Prostor, naravni in kulturni viri;
- Mala in srednje velika podjetja.

Med njimi je gospodarski minister kot najpomembnejše izpostavil oblikovanje štirih makro regij (Alpska, Mediteranska, Termalna Panonska ter Ljubljana z osrednjo Slovenijo) ter ukrepe s področja investicijske politike. Po njegovi oceni je ta politika ena izmed ključnih - tista, od katere je odvisno ali bodo naši cilji uresničeni ter ali bo slovenski turizem doživel preboj ali stagnacijo.

Na posvetu je bilo tudi poudarjeno, da je turizem izrazito medsektorska dejavnost, saj praktično ni ministrstva, ki ne bi imelo vpliva na razvoj turizma. Zato je pomembno, da pri pripravi končnega predloga strategije konstruktivno sodelujejo vsa ministrstva. Posvetu bo sledilo medresorsko usklajevanje predloga strategije, končni predlog strategije pa bo vlada obravnavala in sprejela predvidoma v septembru.

SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 21. junij 2017

 

 

Ugodnost

Ugodnost za člane GiT


Fairhotels

Začetek kampanije Fairhotels Slovenija

logo

Včlani se

banner sindikalne pocitnice