Sindikat gostinstva in turizma

Pasica
Switch to English
 
  • Povečaj velikost teksta
  • Privzeta velikost teksta
  • Zmanjšaj velikost teksta

Jubilejna nagrada - mnenje

E-pošta natisni

Dne 26. maja 2017 se je prvič (in verjetno zadnjič) sestala Komisija za razlago Kp dejavnosti GIT Slovenije. V zvezi s vprašanjem o jubilejni nagradi ni dosegla soglasja zaradi različnega razumevanja in razlage Uredbe, kljub tehtnim argumentom, ki jih je predstavila članica komisije Saška Kumer in z izreki sodb o tej zadevi podkrepila Andreja Toš Zajšek!

V sindikatu GIT Slovenije smo trdno prepričani, da delavcu pripada jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu če pri tem delodajalcu še ni prejel jubilejne nagrade za deset let delovne dobe! Po mnenju sindikata gre za izplačilo različnih jubilejnih nagrad , eno zaradi izpolnitve pogoja skupne delovne dobe , drugo iz naslova delovne dobe pri zadnjem delodajalcu!

Edino kar preostane posamezniku in sindikatu je, da zahteva sodno varstvo , saj obstaja precejšnja verjetnost , da bo sodišče pri odločitvi sledilo dosedanji sodni praksi!
Sindikat GIT predlaga, da se o nameravani tožbi vedno tudi obvesti lastnika in se ga opozori na bistveno večje stroške, ki bodo nastali zaradi nepotrebnega pravdanja.

Prav tako komisija ni dosegla soglasja v zvezi s vprašanjem o solidarnostni pomoči zaradi daljšega bolniškega staleža. Po mnenju delodajalcev delavcu pripada izplačilo solidarnostne pomoči zaradi daljše bolniške le enkrat po izpolnjenem pogoju 6 mesecev, ne glede na to, da je delavec še naprej v bolniškem staležu in da gre praviloma za dolgotrajno zdravljenje hujše bolezni!

Sindikat predlaga predsedniku sindikata v podjetju, da zaradi bistveno poslabšanega socialnega stanja člana, ki je v dolgotrajnem bolniškem staležu, poda predlog delodajalcu za izplačilo solidarnostne pomoči v višini 300 €. po 69.člen, 5 alinea , s tem, da se sklicuje na izjemnost dogodka, saj res ni vsakdanje, da se odreka pomoč hudo bolni osebi, ki je potrebna dodatne oskrbe.

 

Ugodnost

Ugodnost za člane GiT


Fairhotels

Začetek kampanije Fairhotels Slovenija

logo

Včlani se

banner sindikalne pocitnice